Projekty Gminy współfinansowane przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna