WYBORY PARLAMENTARNE 2015


Serwis informacyjny PKW


WYNIKI WYBORÓW w TARNOWSKIM OKRĘGU WYBORCZYM

Protokół wyborów posłów w OKW 15.
Protokół wyborów senatorów w OKW 35.
Zestawienie wyników głosowania w obwodach OKW Tarnów.

PEŁNE STATYSTYKI Z WYBORÓWInformacja dla mężów zaufania o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ JAK GŁOSOWAĆ

UWAGA - zmiana czasu z letniego na zimowy

Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 35

Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 15

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Dopisywanie do spisu wyborców - do 20 października

Głosowanie przez pełnomocnika - zgłoszenia do 16 października

Zaświadczenie o prawie do głosowania - składanie wniosków do 23 października

Informacje dla osób chcących głosować poza miejscem zamieszkania

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 197/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pleśna.

Zarządzenie nr 182/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Pleśna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna