Punkt potwierdzenia profilu zaufanego


Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: utworzenia Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane (ePUAP) w Urzędzie Gminy Pleśna.

Procedura zarządzania profilami zaufanymi ePUAP w Urzędzie Gminy Pleśna

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP

Instrukcja dla użytkownika chcącego założyć profil zaufany                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna