Organizacje pozarządowe NGO


Zarządzenie Nr 235/2015 Wójta Gminy Pleśna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 224/2015 Wójta Gminy Pleśna z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i turystyki.

Załączniki:


PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Zarządzenie nr 138/2015 Wójta Gminy Pleśna z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki promujących Gminę Pleśna

Ogłoszenie dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki promujących Gminę Pleśna.

Wzór Uchwały o przystąpieniu NGO do MSDO

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: powierzenia lub wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie upowszechniania zajęćsportowych i turystyki promujących Gminę Pleśna w 2015 r.

Zarządzenie nr 238/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki promujących Gminę Pleśna

Załączniki:

Copyright C 2007-2011 Gmina Pleśna