S P O R T


WYPOCZYNEK NA SŁOWACJI

Podobnie jak w roku ubiegłym został zorganizowany w czasie ferii zimowych narciarski obóz rekreacyjno - sportowy. W okresie od 5 do 11 lutego w obozie uczestniczyła młodzież z naszej gminy. Miejscem zajęć narciarskich była Niżna Polianka na Słowacji. Organizatorem wyjazdu było Gimnazjum w Pleśnej i ZSP w Rzuchowej, przy współpracy z Przedsiębiorstwem Turystycznym "ZYNDRAM" z Nowego Sącza.

Celem obozu to doskonalenie umiejętności jazdy na nartach, zachowanie zasad bezpieczeństwa, rywalizacja sportowa, jak również integracja grupy i wypoczynek od codziennych obowiązków szkolnych.

Zajęcia narciarskie odbywały się na stoku narciarskim "Makowica" o długości 950m. Niewielka odległość stoku od miejsca zakwaterowania pozwalała na prowadzenie zajęć przed południem, jak również po odpoczynku poobiednim. Uczniowie korzystali również z sali gimnastycznej. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i gry sportowe sprzyjały szybszej regeneracji sił przed kolejnym dniem jazdy na nartach. Również wyjazd na basen do Stropkova pozwolił wypocząć najbardziej zaangażowanym mięśniom.

Podsumowaniem obozu były zawody zorganizowane dla czterech kategorii wiekowych. Najlepiej w swoich kategoriach wypadła Kamila Kutek zajmując 2 miejsce i Paweł Łyszczarz 3 miejsce. W czasie ogłoszenia wyników mini koncert gry na klarnecie dał Patryk Budzik.

Organizator dziękuje Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, Radzie Rodziców z Pleśnej, jak również firmie "Control Process IT" za pomoc finansową dzięki czemu koszty pobytu można było nieco zmniejszyć.

Dla Pana Janusza Jarząba, Pana Włodzimierza Kajmowicza i Pana Marka Przebiędy podziękowania przesyłają wszyscy uczestnicy obozu.

Opiekunowie Krzysztof Sorys, Piotr Szymański i Stanisław Faliński dziękują młodzieży za dobre zachowanie, gotowość do zajęć i prawidłowe postępowanie zgodne z kodeksem narciarskim. Miało to zasadniczy wpływ na bezpieczny, bezurazowy tok zajęć obozowych. Uczestnicy wykazali się wszechstronną sprawnością fizyczną, coraz wyższą techniką jazdy, jak również umiejętnością współpracy w grupie. Po raz kolejny jesteśmy przekonani o potrzebie organizacji takiej właśnie formy wypoczynku dla naszych uczniów w czasie ferii zimowych.


 

 
Copyright © 2007 - 2010 Gmina Pleśna