E P U A P
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Pleśna


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U 2005 nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Pleśna uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy - Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP, jako "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


Za pomocą formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesyłać do Urzędu jedynie korespondencję opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP.


Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl

 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna