A K T U A L N O Ś C I


IX SESJA RADY GMINY PLEŚNA - WYRAZY UZNANIA DLA PROMOTORÓW ZDROWEJ ŻYWNOŚCI JANA I PAWŁA CZAJA

Po przerwie wakacyjnej, w piątek 9 września odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Gminy Pleśna. W odpowiedzi na zaproszenie władz gminy na sesji obecny był Pan Paweł Czaja z Janowic, który odebrał z rąk Wójta Gminy Pleśna Stanisława Burnata oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pleśna Ryszarda Stankowskiego list gratulacyjny oraz wyrazy uznania za działalność na rzecz propagowania zdrowej, smacznej, regionalnej żywności oraz godnego reprezentowania Gminy Pleśna. Pan Paweł Czaja jest laureatem tegorocznego konkursu "Najlepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej", organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Produkt "Masło Rzuchowskie" został uhonorowany

I nagrodą w tymże konkursie w kategorii "produkt regionalny". Pan Paweł Czaja odebrał także list gratulacyjny w imieniu nieobecnego brata - Jana. Pan Jan od lat angażuje się w promocję ekologicznej, wiejskiej żywności, a projekt jego autorstwa - "odrolnika.pl" - zdobył wysoką, II nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Sposób na Sukces". Niezaprzeczalnie świadczy to o wysokiej jakości żywności z naszego regionu.

W dalszej części obrad głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Świebodzinie - Irena Barszcz. Okazuje się, że placówka w przyszłym roku obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Wobec tego Pani Irena, jak i mieszkańcy wsi liczą na pomoc finansową ze strony gminy na remont budynku.

Następnie przystąpiono do wysłuchania sprawozdań z działalności Wójta Gminy oraz Komisji Rady Gminy Pleśna. Było wiele zapytań i słownych interpelacji radnych. Poruszano sprawy wałów przeciwpowodziowych w naszych sołectwach, rozmawiano też m.in. o drogach, niebezpiecznych potokach i kwestii ich regulacji, poruszano temat oświetlenia dróg. Po przerwie przystąpiono do odczytywania i głosowania nad uchwałami zaplanowanymi w porządku obrad. Sesję zakończyła dyskusja, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna