A K T U A L N O Ś C I


PAMIĘCI BUDOWNICZEGO KOŚCIOŁA W PLEŚNEJ

Ukazało się obszerne opracowanie "Parafia Pleśna - jej dzieje od założenia do współczesności (1236-2000)", autorstwa pani Anny Kuczera. Pozycja ukazała się na razie w nakładzie 150 egzemplarzy, książek jednak wydrukowanych zostanie więcej, gdyż gmina pozyskała środki finansowe na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.

Anna Kuczera urodziła się w Rychwałdzie, potem uczęszczała do szkoły w Pleśnej, a po zakończeniu II wojny światowej ukończyła Gimnazjum i Liceum w Tarnowie. Gdy po wielu latach pracy przeszła na emeryturę, to podjęła studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Tarnowie, który został następnie przemianowany na Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na którym można było kontynuować pełne studia magisterskie. To opracowanie to w dużej mierze efekt prac związanych ze zbieraniem materiałów do pracy dyplomowej. "Uważam, że praca jest bardzo interesująca i powinna zostać opublikowana, aby zawarta tu historia mogła posłużyć współczesnym i potomnym nie tylko za informację, ale i ku zbudowaniu, że ludzie w tak nieraz okrutnych okolicznościach życia i działania trwali wiernie na stanowiskach i poświęcali swoje życie dla sprawy" - tak w 2002 roku napisał ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy, recenzent jej pracy magisterskiej.

"Otrzymaliśmy dzieło poświęcone dziejom parafii Pleśna, która w czasie I wojny światowej znalazła się w ogniu walk, zaś po wojnie w okresie międzywojennym w niezwykle trudnych warunkach otrzymała nowy kościół parafialny dzięki determinacji proboszcza ks. Boducha. Jego gorliwość i upór w realizacji swych zamierzeń wielu rozumiało zupełnie na opak, toteż oskarżeniom pod adresem ks. Boducha nie było końca. Musiał wreszcie opuścić parafię" - napisał w słowie wprowadzającym ks. dr Ryszard Banach, historyk Kościoła. Właśnie pamięci ks. Józefowi Boduchowi, budowniczemu kościoła parafialnego w Pleśnej oraz Mieszkańcom Gminy Pleśna i Wspólnotom Parafialnym autorka poświęca swą książkę.

Pozycja liczy 387 stron, nakład wyniósł 150 egzemplarzy. Wkrótce jednak wydrukowanych zostanie więcej monografii pleśnieńskiej parafii, bo gmina pozyskała na ten cel pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Książkę nabyć można w kancelarii parafialnej, wkrótce dostępna będzie również w Centrum Kultury.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna