A K T U A L N O Ś C I


KONKURS PLASTYCZNY "KARTKA WIELKANOCNA"

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych postanowiło zorganizować konkurs plastyczny na najciekawszą, najładniejszą kartkę wielkanocną. Regulamin konkursu został wcześniej rozesłany do placówek oświatowych w naszej gminie. Oprócz uczących się w naszych szkołach podstawowych i przedszkolach, swoje prace mogły nadesłać dzieci spoza gminy Pleśna. Kartki należało nadesłać do 25 marca.

Konkurs obejmował trzy kategorie zróżnicowane pod względem wieku uczestników: przedszkolaki, dzieci z klas I - III, dzieci z klas IV - VI. Wybór najlepszych kartek do łatwych nie należał, bowiem poziom wykonania był dość zbliżony, nadto otrzymaliśmy bardzo wiele prac konkursowych. Niemniej jednak wyniki przedstawiają się następująco:

Kat. Przedszkola:

I miejsce: Julia Kwiatkowska i Patrycja Roślicka (Rzuchowa)

II miejsce: Piotr Budzik, Gabriela Gąciarz (Pleśna)

III miejsce: Natalia Stefanów (Świebodzin), Agnieszka Jarząb (Pleśna)


Kat. klasy I - III:

I miejsce: Alicja Ogiela - klasa III (Pleśna), Zuzanna Prajer - klasa I (Janowice), Izabella Szegda - klasa II (Janowice)

II miejsce: Dominika Nosek - klasa II (Janowice), Wiktoria Włodek - klasa II (Szczepanowice), Aleksandra Wójtowicz - klasa III (Pleśna)

III miejsce: Ewelina Kocik - klasa II (Janowice), Emilia Sobarnia - klasa III (Rychwałd), Radosław Cich - klasa III (Pleśna)

Wyróżnieni zostali: Józef Kałucki - klasa II (Lubinka), Paweł Knapik - klasa I (Świebodzin), Klaudia Pudło - klasa II (Szczepanowice), Monika Kocik - klasa II (Janowice).


Kat. klasy IV - VI:

I miejsce: Kamil Prymas - klasa V (Dąbrówka Szczepanowska), Martyna Wójcik - klasa VI (Janowice), Natalia Sułowska - klasa V (Rychwałd)

II miejsce: Artur Kordek - klas VI (Rychwałd), Oliwia Rzepka - klasa VI (Świebodzin), Beata Patla - klasa V (Dąbrówka Szczepanowska)

III miejsce: Oliwia Szwedo - klasa VI (Świebodzin), Natalia Kajmowicz - klasa VI (Pleśna), Magdalena Turek - klasa VI (Janowice)

Wyróżnieni zostali: Natalia Furgał - klasa VI (Lubinka), Kinga Marta - klasa V (Szczepanowice).


Dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora zostały wręczone w dniu konkursu teatralnego "Wiosna ach to ty…" 8 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej przez Przewodniczącego Rady Gminy Pleśna Ryszarda Stankowskiego. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy, dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w konkursie. 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna