A K T U A L N O Ś C I


WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W niedzielę 3 kwietnia br. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. Mieszkańcy Gminy Pleśna wybierać będą dwóch delegatów. Na terenie gminy lokal wyborczy zlokalizowany będzie w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej. Lokal wyborczy czynny będzie w godz. od 8:00 do 18:00.

Osobami uprawnionymi do głosowania są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.


Obwieszczenie Komisji Okręgowej w sprawie listy kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.pdf

Ogłoszenie w sprawie wyborów.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna