A K T U A L N O Ś C I


POPRAWI SIĘ BEZPIECZEŃSTWO I PŁYNNOŚĆ RUCHU

    Podpisana została umowa z firmą, która wykonywać będzie drugi etap modernizacji drogi gminnej Pleśna - Szczepanowice. - Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne na tym odcinku i zwiększy płynność ruchu - zapewnia wójt Wiesław Zimowski.

    Wartość prac ma wynieść 288 tys. 332 zł, a cała inwestycja rozliczona ma być do końca sierpnia, bo w 50 proc. dofinansowywana jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. "schetynówki".

    W chwili obecnej ten odcinek drogi ma bardzo nierówną nawierzchnię - szerokość jezdni wynosi ok. 4 metrów. Czasami pojazdom bez całkowitego zatrzymania - zwłaszcza jeśli ktoś idzie poboczem - ciężko się wyminąć. A ruch drogowy jest intensywny ze względu na funkcjonowanie tam Ośrodka Zdrowia, Przedszkola Publicznego i istnienie Kościoła.

    Teraz jezdnia ma być poszerzona do 5 m, zabudowane zostaną pobocza, dzięki czemu powstanie chodnik (jest on szczególnie potrzebny ze względu na duży ruch pieszych - w tym dzieci), droga zostanie odwodniona i położona zostanie na niej nowa nakładka asfaltowa. Przygotowane zostaną nowe miejsca do parkowania samochodów, przebudowane zostanie skrzyżowanie, a ponadto chodnik i parking doświetlone zostaną lampami oświetlenia drogowego, wykonane zostaną nowe oznakowania.

    Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji tej drogi - za kwotę 350 tys. zł - zrealizowany został w ubiegłym roku.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna