A K T U A L N O Ś C I


INFORMACJE DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W POWODZI

Informacja SANEPIDU dotycząca bezpłatnych badań wody

Instrukcja oczyszczania studni

Informacja o wodzie do picia dla powodzian

Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym dla powodzian

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna