A K T U A L N O Ś C I


INTERNET BEZ GNIAZDKA

    W okolicy Urzędu Gminy w Pleśnej wkrótce będzie można bezprzewodowo połączyć się z Internetem. Zainstalowany tutaj ma być hotspot - każdy kto znajdzie się w zasięgu sieci i będzie miał laptopa lub telefon komórkowy będzie mógł korzystać z serwisów, portali lokalnych i światowych czy poczty elektronicznej. Być może podobny punkt dostępu utworzony zostanie także w Domu Kultury w Janowicach.

    Gmina Pleśna złożyła wniosek o uczestnictwo w projekcie "Małopolska Sieć Hotspotów". Celem projektu jest stworzenie możliwości swobodnego korzystania z sieci Internet przez mieszkańców oraz turystów w każdej gminie Małopolski.

    Na główną lokalizację hotspota został wybrany budynek Urzędu Gminy w Pleśnej, a na rezerwową budynek Domu Kultury w Janowicach. Rezerwowa lokalizacja zostanie wykorzystana w przypadku kiedy wniosków składanych przez samorządy będzie mniej niż zakładanych punktów hotspot. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na IV kwartał 2009 roku.

    Hotspoty instalowane są teraz najczęściej w hotelach, restauracjach, centrach handlowych i innych miejscach publicznych np. parkach. W Pleśnej potrzebny będzie zwłaszcza po zakończeniu przebudowy centrum miejscowości, gdy w pobliżu budynku Urzędu Gminy powstanie teren rekreacyjny ze stylowymi ławeczkami, który zapewne chętnie będzie odwiedzany przez turystów i naszych gości.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna