A K T U A L N O Ś C I


SERIA BURZ I... OGROM ZNISZCZEŃ

Seria burz, jakie w dniach od 22 do 27 czerwca przeszły nad gminą Pleśna, poczyniła ogromne zniszczenia. Najgorzej sytuacja wygląda w sąsiedztwie lokalnych potoków - zerwane i uszkodzone zostały mostki, rozmyte brzegi, uaktywniły się osuwiska. Spore straty są ponadto w infrastrukturze drogowej i w uprawach rolnych.

Takiej pogody w ostatnich dniach czerwca, jaka była w tym roku, nie pamiętają zapewne nawet najstarsi mieszkańcy gminy. Niebo co chwile rozjaśniało się od błyskawic, jak z góry nie leciał grad, to lały się strugi wody...

Szybko wzbierały lokalne potoki, występując z brzegów. Zalewane były piwnice (aż trudno wyobrazić sobie jak byśmy poradzili sobie z tym wszystkim, gdyby nie ofiarność naszych druhów strażaków - niektórzy pracowali po 24 godziny na dobę, pompując wodę i usuwając inne skutki nawałnic). Niestety straty są ogromne - śmiało można powiedzieć, że sięgają one 30 mln zł. Rwąca woda naniosła mułu, konarów drzew i wiele innych śmieci. Szczególnie groźne były potoki Rychwałdzianka (częściowo zmieniła koryto, podmyła mostki) i Pleśnianka (zniszczone zostały umocnienia z kamienia, zagroził budynkom mieszkalnym). Potok Szczepanowski przelał się przez drogę powiatową oraz spowodował, kilka groźnych osuwisk, a potok Lubinka - oprócz zmiany koryta - podmył umocnienia mostków. Ponadto zniszczenia poczyniły mniejsze ścieki wodne, często dotąd nie nazwane, które po obfitych opadach zamieniały się w małe rzeki.

Duże zniszczenia są w infrastrukturze drogowej - zarówno gminnej, jak i powiatowej. Najbardziej ucierpiały drogi w Janowicach, Szczepanowicach, Pleśnej, Dąbrówce Szczepanowskiej, Rychwałdzie i Lichwinie, choć w zasadzie nie ma w naszej gminie miejscowości, w której drogi pozostałyby po ulewach w nienaruszonym stanie. Niestety, są spore straty również w uprawach rolnych, w tym w uprawach owoców miękkich, z których słynie nasza gmina. Zalanych zostało przeszło trzydzieści domów mieszkalnych.

- Cały czas wraz z radnymi i sołtysami szacujemy straty - mówi wójt Pleśnej Wiesław Zimowski. - Po przedstawieniu pełnej informacji na ten temat wojewodzie i staroście, ubiegać będziemy się o pieniądze państwowe na usuwanie zniszczeń. Przy okazji chciałbym gorąco podziękować naszym strażakom za olbrzymią pracę, którą wykonali w tych trudnych czerwcowych dniach. Mieszkańcy są im wdzięczni nie tylko za pompowanie wody z piwnic i posesji, ale także za pomoc w układaniu worków z piaskiem, w przywracaniu drożności rowów czy w likwidacji rozlewisk.

Wójt uruchomił środki z rezerwy budżetowej na najpilniejsze prace. Jeśli będzie taka potrzeba to zwołana zostanie sesja Rady Gminy, na której złożony zostanie wniosek o przesunięcia budżetowe.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna