A K T U A L N O Ś C I


JAK NARODZIŁO SIĘ DZIECIĄTKO W BETLEJEM - GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK

Pierwszego dnia lutego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zorganizowało Gminny Przegląd Jasełek. Do udziału w konkursie zgłosiły się cztery szkoły podstawowe: z Pleśnej, Rychwałdu, Lichwina i Rzuchowej.

Przegląd adresowany był właśnie do dzieci w wieku szkolnym, które mogły występować w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas I - III (I kategoria) oraz dzieci starsze, z klas IV - VI (II kategoria).

Łącznie komisja, złożona z osób: Ewa Iwaniec, Beata Morys - Drogoś i Józef Krak, obejrzała i oceniła sześć programów. Zwracali szczególną uwagę na: poprawny dobór repertuaru, grę aktorską, ruch sceniczny, oprawę muzyczną, kostiumy i dekorację, oryginalność wystąpienia oraz ogólny wyraz artystyczny.

Każde z jasełek było nieco inne, to za sprawą oprawy muzycznej czy scenariusza. Dzieci były zadowolone ze swoich wystąpień, choć nie wiadomo, kto był bardziej zestresowany - nauczyciele prowadzący czy sami mali aktorzy. I to dłuższe oczekiwanie na wyniki, które przedstawiają się następująco:


I kategoria wiekowa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Pleśnej,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Lichwinie,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie.

II kategoria wiekowa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Pleśnej,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Rzuchowej.

Komisja postanowiła wyróżnić uczennicę z Pleśnej - Julię Szymańską za wyjątkową grę aktorską. Laureaci przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne - czeki w wysokości 150, 100 i 50 zł. Gratulujemy dzieciom zajętych lokat. Ale nie one są tutaj najważniejsze - sama radość płynąca ze sceny, którą widać i czuć oraz tym samym podtrzymywanie (przez tych młodych ludzi) tradycji polskiej mają dużo większą wartość niż miejsca w konkursie. Dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom scenicznym - osobom, o których często się zapomina. A to właśnie one wkładają w przygotowanie tego typu inscenizacji najwięcej serca i pracy.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna