A K T U A L N O Ś C I


PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"

Wójt Gminy Pleśna informuje, że do dnia 30 września 2009 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu "UCZEŃ NA WSI". Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pleśna, pokój nr 11, I piętro. Informacja telefoniczna pod telefonem (014) 679 81 70 wew. 33, (014) 679 89 47 wew. 33, (014) 679 81 82 wew. 33.


Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3. mieszka na terenie Gminy Pleśna.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A

Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna