A K T U A L N O Ś C I


KOMBATANCI PRZY WSPÓLNYM STOLE

29 stycznia w niedzielę w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna miało miejsce kolejne spotkanie opłatkowe kombatantów Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła się tym razem odmiennie niż zwykle - przybyli mieli okazję wpierw wysłuchać i zobaczyć mały koncert w wykonaniu grupy "Skrzypnianki", która wcześniej kolędowała od godziny 11.00 w kościele parafialnym w Pleśnej. Grupa śpiewacza powstała w 2001 roku, nieprzerwanie współdziałając z zespołem "Mali Skrzypnianie". Śpiewaczki prezentują folklor Podhala, a ich opiekunem jest Pani Monika Peciak

Msza święta z homilią w intencji kombatantów celebrowana była przez kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Piotra Gajdę oraz proboszcza Parafii Pleśna - Ks. Józefa Bobowskiego. We mszy uczestniczyli: poczty sztandarowe Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Pleśnej, Związku Harcerstwa Polskiego w Pleśnej i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej, Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat, radni gminy oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek szkolnych.

Po zakończeniu liturgii rozpoczęła się uroczystość opłatkowa, podczas której słychać było życzenia pomyślności i spokoju w nowym roku. Wszyscy łamali się opłatkami, poświęconymi przez proboszcza Bobowskiego.

Gdy już goście zasiedli do wspólnego stołu, przyszedł czas na część artystyczną. Tę zapoczątkował występ dzieci z Lichwina, które pod okiem Marty i Eweliny Kocik przygotowały specjalny program bożonarodzeniowy. Pojawili się też kolędnicy - ich rówieśnicy - "Małe Pleśnioki". Laureaci trzeciego miejsca w lipnickim przeglądzie kolędowali z programem "Herody", nie zabrakło uśmiechu i wesołości. Oba występny publiczność nagrodziła szczerymi oklaskami.

Po raz kolejny na jednej sali spotkały się pokolenia: starszych - świadków walczącej historii narodu polskiego oraz młodych - do których należy przyszłość tego narodu. Wysłużeni w służbie Ojczyźnie powinni być dla młodych wzorcem parenetycznym. Niejednego możemy się od nich nauczyć, i póki są wśród nas - korzystajmy z ich doświadczenia. Dziękujemy Wam, waleczni za swoją obecność i to jedyne w roku spotkanie. Pragniemy podziękować także obecnym na uroczystości kapłanom za odprawione nabożeństwo.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna