A K T U A L N O Ś C I


XIII ZLOT NIEPODLEGŁOŚCIOWY NA CMENTARZU LEGIONISTÓW W ŁOWCZÓWKU

W niedzielę, 6 listopada na Cmentarzu Legionistów nr 171 w Łowczówku odbyły się XIII Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy oraz Gminne i Powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Święto upamiętnia 97 rocznice Bitwy Pod Łowczówkiem oraz uformowanie I Brygady Legionów Polskich. Tegoroczne obchody odbyły się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Organizatorzy, tj. Starostwo Powiatu Tarnowskiego, gminy Pleśna i Tuchów, nie ukrywają zadowolenia. Już od dawna nie mieliśmy tak sprzyjającej aury podczas uroczystości na Łowczówku. Także tego roku przybyło wyjątkowo wiele osób.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem Kompanii Honorowej 5. Batalionu Dowodzenia 2. Korpusu Zmechanizowanego im. Gen. Broni Władysława Andersa z Krakowa oraz licznych Pocztów Sztandarowych. Marsz przygrywała Orkiestra Dęta Szczepanowice. Punkt w południe odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legionistów, której przewodniczył ks. prałat Piotr Gajda - kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie. W nabożeństwie uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych gmin Pleśna i Tuchów, reprezentacje policji, straży pożarnej, harcerze, młodzież, mieszkańcy powiatu tarnowskiego. Po mszy świętej odegrany został Mazurek Dąbrowskiego po czym głos zabrali: Gospodarz Gminy Pleśna - Stanisław Burnat, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras oraz Wiceprezydent Miasta Tarnowa Krystyna Latała. Po apelu pamięci i salwie honorowej licznie przybyłe na uroczystości delegacje składały wiązanki kwiatów i wieńce pod kaplicą. Tę cześć obchodów zakończyło krótkie przemówienie - podziękowanie burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia. Prowadzący całą uroczystość Ryszard Żądło - Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego - zaprosił wszystkich na program patriotyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej.

Jak co roku była okazja na zdobycie kolejnej pieczątki bądź odznaki za udział w patriotycznym świecie na Łowczówku. Chętni mogli też zakupić okolicznościowe pocztówki oraz zdobyć pieczątkę upamiętniającą 97 rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem. Obchody Święta Niepodległości zakończyła tradycyjna biesiada przy ognisku, smakowanie wojskowej grochówki oraz wspólne śpiewanie pieśni legionowych.

W bitwie pod Łowczówkiem poległo 128 legionistów, 342 zostało rannych, kilkunastu dostało się do rosyjskiej niewoli. Niech spoczywają w spokoju, chwała im za waleczność i poświęcenie.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna