A K T U A L N O Ś C I


POLSKA AKCJA HUMANITARNA INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ODBUDOWY ZNISZCZEŃ POWSTAŁYCH PODCZAS POWODZI 2010 ROKU

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości odsyłamy na stronę internetową (http://www.pah.org.pl) lub też prosimy o kontakt e-mailowy (pah@pah.org.pl) lub telefoniczny (22 8288882 lub 22 8289086 [prosić o kontakt z Rafałem Hechmannem lub Andrzejem Guzowskim]).

Informacja.docx
Formularz.xlsx

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna