A K T U A L N O Ś C I


OCHRONNE SZCZEPIENIA LISÓW

Urzędy Miast i Gmin
Powiatu Tarnowskiego

PIW-ChZZ-6065/73/2012

Tarnów, dn. 02.05.2012 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509 z 2004 r.), Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii organizuje w dniach:


od 10 do 17 maja 2012 r.


na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.
W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się :


1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.


Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Grzegorz Kawiecki.


p.o. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie
lek. wet. Beata Rząsa-JanasMateriały informacyjne:


Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna