A K T U A L N O Ś C I


3 MAJA - BYŁY TRĄBKI I PIĘKNY ŚPIEW

3 Maja 2010 roku w Pleśnej odbyły się uroczystości z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych do kościoła parafialnego w Pleśnej oraz Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa Bobowskiego. Były to poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Pleśnej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej, Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, Gimnazjum w Pleśnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej, Pszczelarzy oraz drużyny harcerskiej Szkoły Podstawowej w Pleśnej. Po mszy świętej pogoda pokrzyżowała plany organizatorom, dlatego zrezygnowano z oficjalnego przemarszu do Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Pleśnej. O godz. 10.15 został odśpiewany Hymn Państwowy a kwiaty pod Pomnikiem Upamiętniającym Poległych za Ojczyznę złożyli: Wójt Gminy Pleśna Wiesław Zimowski, Przewodniczący Rady Gminy Leszek Nowicki, strażacy z OSP Pleśna oraz uczniowie szkół: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej, Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, Szkoły Podstawowej w Janowicach, Gimnazjum w Pleśnej. Następnie głos zabrał pan Wójt Wiesław Zimowski. Dalsza część uroczystości odbyła się już na sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Młodzież Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przedstawiła program artystyczny przygotowany przez panią Dorotę Przęczek. Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem, 3 uczniów ( Krzysztof Gawlik, Magdalena Przydział oraz Aneta Damijan ) odegrało kilka pięknych pieśni patriotycznych na trąbkach. Młodzież śpiewała pieśni patriotyczne i recytowała wiersze. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości.

Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego odebrali szczere gratulacje i podziękowania od pana Wójta za przygotowanie akademii.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna