A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - WYNIKI REKRUTACJI

W dniu 7 lutego 2011 roku komisja rekrutacyjna w składzie: Małgorzata Włodek i Oliwia Tańska, dokonała rekrutacji na kurs języka angielskiego realizowanego w ramach projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego.

Poziom Beginner.pdf
Poziom Elementary.pdf
Poziom Elementary cz 2.pdf

Jednocześnie informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 10 lutego 2011 roku (czwartek) o godzinie 16.30 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej. Podczas spotkania ustalane będą m.in. terminy zajęć. Prosimy o przybycie wszystkie zakwalifikowane do udziału osoby.

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które będą wypełniane podczas spotkania.

Deklaracja beneficjenta ostatecznego.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć i filmów dla celów promocyjnych projektu.doc
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna