A K T U A L N O Ś C I


BUDŻET KONTYNUACJI I... ROZWOJU

14 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu - niemal jednogłośnie przyjęty został budżet gminy Pleśna na 2010 rok. Dochody zaplanowano na ponad 28 mln zł, a wydatki na przeszło 32 mln zł. Część pieniędzy wydanych w ciągu roku na inwestycje wróci do budżetu gminy, gdyż w przypadku inwestycji realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej zasada jest taka, że najpierw trzeba je rozliczyć, a potem dopiero na konto samorządów trafia unijna dotacja.

Przyjęcie tegorocznej uchwały budżetowej poprzedzone było licznymi konsultacjami. - Na pewno nie jest to budżet wyborczy - mówił podczas sesji wójt Wiesław Zimowski. - Zapewnia równomierny rozwój wszystkich miejscowości w gminie, uwzględnia priorytety z planu wieloletniego oraz strategii gminnej. Wydatki dostosowaliśmy do możliwych dochodów. Oczywiście, budżet jest "organizmem żywym" i podlegał będzie zmianom. Na pewno wszelkie zmiany konsultował będę z Radą Gminy.

- To jest najlepszy budżet w tej kadencji samorządu - uznał wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Finansów Krzysztof Prusak. Radny Jan Wójtowicz podkreślał, że każdy budżet jest budżetem kompromisów, bo przecież każdy radny jakieś zadania ważne dla rozwoju swoich miejscowości chciałby wprowadzić, a wydać można tyle, ile można... - To nie jest budżet moich marzeń, ale jest to budżet realny, kontynuujący inwestycje już rozpoczęte i wprowadzający nowe. Zgodny jest z dokumentami planistycznymi, z czystym sumieniem możemy go przyjąć i realizować - stwierdził przewodniczący Rady Gminy Leszek Nowicki.

Co konkretnie będzie robione w tym roku? Rozbudowywana będzie sieć wodociągowa w Świebodzinie, Woźnicznej, Lichiwnie i Szczepanowicach, projekty robione będą dla części Janowic i Rychwałdu. Przygotowywane będą projekty odcinków kanalizacji w Łowczówku, Woźnicznej, Pleśnej i Rzuchowej. Zagwarantowane są pieniądze na biologiczne oczyszczalnie ścieków - program ich budowy ruszy natychmiast, jeśli tylko przyznana zostanie unijna dotacja na jego realizację. Planowany jest pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzuchowej.

Gmina partycypować będzie w kosztach modernizacji drogi powiatowej z Rzuchowej w kierunku Rychwałdu i Świebodzina. Wraz z powiatem wybuduje chodniki przy drogach powiatowych w Rzuchowej (w kierunku DPS) oraz w Świebodzinie (odcinek PKP Kłokowa - Kaplica).

Wyremontowana będzie droga gminna Rzuchowa Osiedle (etap I z odwodnieniem), kanalizacja opadowa obejmie ulicę "Końcową" w Rzuchowej. Wyremontowana będzie droga gminna od drogi powiatowej w kierunku szkoły w Świebodzinie (pierwszy etap przebudowy drogi do Woźnicznej). Zadba się o rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej w centrach Rzuchowej, Woźnicznej i Świebodzina. Odbudowany ma być mostek na drodze gminnej Szkoła - Działy w Lubince, wyremontowany mostek na drodze prowadzącej od Kościoła w Szczepanowicach oraz przepust na potoku Woźniczanka w Woźnicznej. Opracowany będzie projekt modernizacji drogi przez Lichwin (przy okazji powstanie projekt centrum tej miejscowości). Będą robione projekty połączenia dróg gminnych w Pleśnej, dalszego etapu przebudowy drogi Świebodzin - Woźniczna, będzie też dokończona kompletna dokumentacja "Budowy i przebudowy układu komunikacyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych wraz z budową oświetlenia i odwodnienia w Rzuchowej". W budżecie zapisano ponadto remont drogi gminnej Dąbrówka Szczepanowska - Szczepanowice - Lubinka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (wniosek na razie znajduje się na liście rezerwo

wej). Montowane będą kolejne, nowe wiaty przystankowe.

Planowane jest wykonanie nowej elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej, wymiana sanitariatów, pieca oraz wykonanie projektu docieplenia SP w Janowicach, a także wymiana opaski wokół szkoły w Lichwinie. Malowany będzie dach na szkole w Rychwałdzie, powstaną place zabaw przy SP w Janowicach i Rzuchowej (przy udziale środków zewnętrznych i po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji zadania).

Odwodniony ma być budynek przedszkola w Pleśnej (wymienione będą też rynny). Ułożona będzie kostka na parkingu i drodze dojazdowej do przedszkola w Rzuchowej. W naszej gminie przybędzie boisk piłkarskich - urządzane będą w Janowicach, Szczepanowicach, planuje się rozpoczęcie prac przy boisku w Dąbrówce Szczepanowskiej (pod warunkiem uzyskania dofinansowania). Z innych inwestycji w infrastrukturę sportową wymienić warto remont sali gimnastycznej w SP w Pleśnej, uzupełnienie trybuny rozsuwanej do hali sportowej w Pleśnej czy przebudowę i rozbudowę boiska przyszkolnego w Rzuchowej.

Gmina przekaże pieniądze na dalsze dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Pleśnej do najwyższych, europejskich standardów. Docieplony będzie strop w budynku OSP w Lichwinie. Kontynuowane w końcu będzie jedno z największych gminnych przedsięwzięć ostatnich lat - odnowa centrum Pleśnej (przypomnijmy - większość kosztów pokrywa Unia Europejska). Rozpocznie się ponadto odnowa centrum Janowic.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna