A K T U A L N O Ś C I


WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Pleśna na 2011 rok, informuję radnych, sołtysów, grupy mieszkańców, oraz reprezentantów grup społecznych o możliwości składania wniosków do projektu budżetu. Wniosek musi obejmować: nazwę zadania, opis zakresu zadania, uzasadnienie jego realizacji.

Wnioski do projektu budżetu na 2011 rok będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna pokój nr 9, do dnia 30 września 2010 roku.

Wnioski będą stanowić materiał planistyczny do projektu budżetu na 2011 rok.

Wniosek.docx
Załączniki.zip

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna