A K T U A L N O Ś C I


ODNOWIONE BOISKA W JANOWICACH I SZCZEPANOWICACH

Zakończyła się realizacja projektu "Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Szkole Podstawowej w Janowicach". W ramach prac wykonano mini boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniami. Odnowione obiekty będą powszechnie dostępne dla społeczności lokalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna