A K T U A L N O Ś C IWYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Pleśna.pdf

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (wyciąg ze statutu Sołectw).pdf

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Dąbrówka Szczepanowska oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Janowice oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Lichwin oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Łowczówek oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Lubinka oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Pleśna oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Rychwałd oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Rzuchowa oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Świebodzin oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Szczepanowice oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Woźniczna oraz na członków Rady Sołeckiej.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.pdf

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie kandydata na Sołtysa wsi.doc

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa wsi.doc

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej wsi.doc

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej wsi.doc

Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej.doc

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna