A K T U A L N O Ś C I


ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

W dniach od 6 do 18 lipca 2012r. każdy mieszkaniec Pleśnej i Łowczówka, który ukończył 16 lat, może wziąć udział w glosowaniu na projekty obywatelskie zgłoszone w ramach projektu "Samorząd z inicjatywą".


1. Oddanie głosu będzie możliwe:

a) W trakcie spotkania w dniu 12 lipca o godz. 17,00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Podczas spotkania autorzy projektów obywatelskich dokonają ich prezentacji. W drugiej części spotkania będzie możliwość oddania głosu na najciekawsze inicjatywy poprzez oddanie głosu do urny.

b) Drogą elektroniczną w okresie 6- 18 lipca 2012r., po wejściu na stronę internetową projektu www.samorzadzinicjatywa.pl

c) Poprzez oddanie głosu w Urzędzie Gminy Pleśna w okresie 6-18 lipca 2012r. Spis mieszkańców oraz karty do głosowania dostępne będą w sekretariacie urzędu (pokój nr 8). Głosy będzie można oddać do urny znajdującej się na korytarzu Urzędu Gminy Pleśna w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00).Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się w regulaminie głosowania

Opis projektów obywatelskich biorących udział w głosowaniu

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna