A K T U A L N O Ś C I


DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE NA PROJEKTY OBYWATELSKIE - KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA

W okresie od 4 do 18 czerwca 2012r. trwa konkurs na projekty obywatelskie adresowany do mieszkańców Pleśnej i Łowczówka. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia odpowiadające na potrzeby społeczne. Projekty dodatkowo mają służyć szerszej integracji mieszkańców oraz zwiększeniu ich zaangażowania w życie gminy.
Pomysły na projekty mogą być różne. Ważne by odpowiadały na lokalne potrzeby i jednoczyły mieszkańców. Może to być na przykład: opracowanie szlaku związanego z historią miejscowości, zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci czy młodzieży, akcji sprzątania miejscowości wraz z konkursem na najpiękniejszy przydomowy ogródek, organizacja rajdu rowerowego, rozgrywek sportowych dla młodzieży czy festynu dla rodzin, zainicjowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych czy cyklicznych spotkań seniorów, itp. Wszystko zależy od pomysłów mieszkańców i ich aktywności. Przy wsparciu samorządu, mieszkańcy Pleśnej i Łowczówka mogą zrobić coś pożytecznego dla siebie i swoich sąsiadów!
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły poprzez wypełnienie listu intencyjnego, który należy dostarczyć pocztą na adres Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub osobiście (sekretariat pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00) w okresie od 4 do 18 czerwca 2012r. włącznie (decyduje data wpływu). Wzór listu intencyjnego oraz regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.samorzadzinicjatywa.pl i www.plesna.pl oraz w Urzędzie Gminy Pleśna (pokój nr 14, pani Oliwia Tańska). Autorzy listów intencyjnych zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach. Będzie również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Warsztaty odbędą się w dniach 21-22 czerwca w godz. 16-20. Autorzy pomysłów, którzy wezmą udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach będą mogli zgłosić projekty obywatelskie do dofinansowania.
Ostatecznego wyboru projektów dokona Komisja Konkursowa. Mieszkańcy Pleśnej i Łowczówka będą mogli wyrazić swoje poparcie dla projektów obywatelskich biorąc udział w głosowaniu, które odbędzie się podczas specjalnie zorganizowanego spotkania w dniu 12 lipca 2012r., oddając swój głos do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta lub przez Internet. Wybrane projekty będą realizowane w okresie od 1 sierpnia do połowy grudnia 2012 roku.
Szczegółowych informacji na temat konkursu na projekty obywatelskie udziela Pani Dorota Kobylec tel. (12) 412 15 24, 790 346 928, e-mail: dorota.kobylec@bis-krakow.pl
Projekty obywatelskie będą realizowane w ramach projektu "Samorząd z inicjatywą", który uzyskał dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Miasta Krakowa, jego uczestnikiem jest Urząd Gminy Pleśna.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pleśnej i Łowczówka do wzięcia udziału w konkursie!
 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna