A K T U A L N O Ś C I


WSZYSCY NA "TAK"

Radni gminy Pleśna jednogłośnie udzielili Wójtowi Wiesławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania budżetu w 2009 roku. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wiele zostało zrobione na gminnych drogach, rozbudowana została baza sportowa, chwalono też biblioteki, które - zdaniem radnych - są na wysokim, europejskim poziomie. Wójt zwracał uwagę na bardzo dobrą współpracę z całą Radą Gminy - jego zdaniem to dzięki zgodnej pracy dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców, udało się tak wiele osiągnąć.

- Rok 2009 był dla gminy Pleśna rokiem udanym, mimo że dotknęły nas różne nieszczęścia. Straty z samych nawałnic i powodzi wycenione zostały na 7 milionów złotych - mówił W. Zimowski. - Wiele zrobiliśmy w drogownictwie. Wspomnę choćby remont drogi Pleśna - Szczepanowice, współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, naprawienie wielu dróg z wykorzystaniem tzw. środków popowodziowych. Poważne remonty przeprowadzone zostały w szkołach. Obiema naszymi obiektami gimnazjalnymi możemy się teraz szczycić w regionie. Bardzo dobrze funkcjonuje boisko "Orlik", które oblegane jest od rana do późnych godzin nocnych. Wreszcie doprowadzony został do należytego stanu budynek szatni "LKS Pogórze", pozyskane zostały pieniądze na dokończenie budowy remizy w Lichwinie. Biblioteki mamy na europejskim poziomie, wyposażone są nie tylko w książki, ale i w multimedia. Zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych, ukierunkowanych głównie na rozwój młodego pokolenia mieszkańców gminy.

Wójt mówił, że tak zawsze wyobrażał sobie współpracę z Radą Gminy. - Czasami spieraliśmy się, ale zawsze na argumenty - dodał. - Na komisjach dokonywano selekcji potrzeb, radni rozumieli, że nie są tylko radnymi swoich miejscowości, ale całej gminy. Serdecznie im za to dziękuję.

Na dobrze układającą się współpracę RG z wójtem zwracał uwagę radny Marek Burnat. - Wójt reagował na każdy telefon, na każdą interwencję. Gdy była potrzeba przyjeżdżał osobiście lub zjawiał się jego zastępca. W przyszłości postulowałbym większe nakłady na drogi - stwierdził radny.

Według przewodniczącego RG Leszka Nowickiego budżet pod względem matematycznym został poprawie wykonany, żadnych zastrzeżeń mieć nie można. - Każdy z nas ma swoje plany i marzenia, chce, aby jak najwięcej w jego miejscowości było zrobione. Musimy jednak myśleć o gminie jako o całości - kontynuował przewodniczący. - Poprawia się stan bazy edukacyjnej, dużo zrobiono w zakresie infrastruktury sportowej. Trochę niedosytu jest jeśli idzie o rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale nie na wszystko da się pozyskać pieniądze zewnętrzne, a budżet nie jest w gumy. Nieraz lepiej poczekać aż będzie można skorzystać ze środków europejskich.

Za udzieleniem Wójtowi absolutorium głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna