A K T U A L N O Ś C I


PODATKI GMINNE 2013

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2013 rok.pdf

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.pdf

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna.pdf

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf

Wzory formularzy podatkowych:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
Dane o nieruchomościach.doc
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc
Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
Deklaracja na podatek rolny.doc
Dane o nieruchomościach rolnych.doc
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc
Informacja w sprawie podatku leśnego.doc
Deklaracja na podatek leśny.doc
Dane o nieruchomościach leśnych.doc
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012- formularz do wydruku
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012- formularz interaktywny
DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. - formularz do wydruku
DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.- formularz interaktywny

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna