A K T U A L N O Ś C I


Sondaż obywatelski w Pleśnej: powiedz, co jest dla Ciebie ważne!

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w anonimowym sondażu dotyczącym potrzeb mieszkanek i mieszkańców gminy Pleśna oraz postrzegania przez nich jakości życia w gminie.

http://www.ankietka.pl/ankieta/100178/sondaz-obywatelski-w-gminie-plesna.html

Badanie jest częścią projektu "Budżet Równych Szans. Gender budgeting dla samorządów", realizowanego przez Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce we współpracy z samorządem gminy Pleśna.

Celem jest wdrażanie elementów budżetu "wrażliwego na płeć". Jest to coraz popularniejszy sposób planowania gminnych wydatków, który uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek , związane z ich płcią, wiekiem, niepełnosprawnością lub ograniczeniami wynikającymi z sytuacji życiowej.

Wypełnienie sondażu zajmuje około 10 minut. Jego wyniki zostaną zaprezentowane w styczniu 2013 roku na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Z poważaniem,
Magdalena Korona
Regionalna Asystentka ds. budżetu wrażliwego na płeć UNDP Polska

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna