A K T U A L N O Ś C I


                          

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PLEŚNEJ

Już od września w Przedszkolu w Pleśnej rusza projekt "Słowa i słówka-rozwijamy mowę dziecka" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zrealizowane będą 2 typy bezpłatnych zajęć, skierowanych do 5- i 6-latków uczęszczających do przedszkola w Pleśnej:

a) Zajęcia logopedyczne-336 godzin
b) Zajęcia z języka angielskiego-336 godzin

Zajęcia dodatkowe odbywać się będą z częstotliwością dwa razy w tygodniu po 30 minut.

W zajęciach z języka angielskiego uczestniczyć będą wszystkie dzieci 5- i 6-letnie uczęszczające do przedszkola. Dzieci otrzymają podręczniki i ćwiczenia, kredki.

We wrześniu przeprowadzone zostaną logopedyczne badania przesiewowe, w ramach których wyłonione zostaną grupy dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy kwalifikującymi się do ćwiczeń-logopeda wyłoni dzieci z najpoważniejszymi zaburzeniami mowy i podzieli je na grupy.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną dokumentację rekrutacyjną, na którą składają się:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie,
b) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Pleśna,
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
d) Oświadczenie uczestnika projektu,
e) Oświadczenie, że dziecko uczęszcza do grupy 5, 6 -latków w Przedszkolu w Pleśnej,
f) Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe - oświadczenie.

Dokumentację można będzie zostawić u wychowawczyni grupy.


REGULAMIN

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna