A K T U A L N O Ś C I


PROJEKT "ZAKŁADAM FIRMĘ - ŁAMIĘ BARIERY"

Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia i/lub niepełnosprawnych oraz młodzieży do 25 roku życia, którzy zainteresowani są założeniem własnej firmy.


BIURO PROJEKU: ul. Graniczna 8A, Tarnów
Tel. 14 6924977 w godz. 8:30 - 15:30Rekrutacja do I edycji do 09 lipca 2012 r.


Formy wsparcia:

  • doradztwo oraz szkolenia
  • dotacja na biznes do 25 000 PLN
  • wsparcie do 700 PLN/m-c przez 6 (12) m-cy


Informacje o projekcie na stronie internetowej: www.wsparcienastart.pl 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna