A K T U A L N O Ś C I


                          

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE POD NAZWĄ "KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA STRAŻAKÓW OSP"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą "Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP".pdf

Informacja Wojewody Małopolskiego.pdf

Uzupełnienie do złożenia propozycji cenowej.pdf

Notatka z rozpoznania cenowego.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna