A K T U A L N O Ś C I


STRAŻACY Z PLEŚNEJ DOCZEKAJĄ SIĘ NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na dostawę nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 (terenowy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej. Samochód do Pleśnej ma przyjechać pod koniec listopada obecnego roku. Główne środki finansowe udało się pozyskać od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, budżetu Gminy Pleśna oraz innych Instytucji i Darczyńców, którzy wyrazili swoje zainteresowanie, dokładając cegiełkę do zakupu nowego wozu. Ten cel udało się osiągnąć także dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu ze strony naszego Ministra Skarbu - Pana Aleksandra Grada oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa.Dziękujemy również Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Krakowie Panu nadbryg. Andrzejowi Mrozowi oraz Wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego szczytnego celu. Za tak duże zainteresowanie i okazaną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękują druhowie OSP w Pleśnej wraz z w Władzami i Samorządowcami Gminy Pleśna.


Ze strażackim pozdrowieniem
T. Ścieżka

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna