A K T U A L N O Ś C I


OBIADY W NOWEJ STOŁÓWCE

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej mogą korzystać z nowej, wyremontowanej i rozbudowanej stołówki, wyposażonej w nowoczesny węzeł kuchenny. Odbył się już odbiór techniczny inwestycji, obiady każdego dnia nauki szkolnej wydawane są tam dwustu uczniom.

Tak potrzebny remont stołówki opóźniał się ze względu na problemy z przenosinami jednego z lokatorów, a co za tym idzie pozyskaniem dodatkowej powierzchni na rozbudowę stołówki. Koszty przeprowadzonych prac remontowo-adaptacyjnych (wraz z wyposażeniem) przekroczyły 400 tys. zł - inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy Pleśna. - Stołówka dostosowana została w pełni do wszelkich współczesnych wymogów - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Pleśnej Agnieszka Stasik. - Oprócz tego, że posiadamy także nowoczesną kuchnię, to dysponujemy teraz jeszcze chłodnią, osobnymi magazynami do obróbki jarzyn i warzyw, drobiu i ryb, magazynem produktów suchych, pomieszczeniem do naświetlania promieniami jajek oraz dodatkowymi pomieszczeniami socjalnymi.

Wójt Pleśnej Wiesław Zimowski obiecał, że systematycznie uzupełniane będzie wyposażenie kuchni i jadalni. Obecnie w ramach projektu odnowy centrum Pleśnej wymieniany jest ponadto dach i wykonywana elewacja Szkoły Podstawowej.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna