A K T U A L N O Ś C I


"SŁOWA I SŁÓWKA..." STAŁY SIĘ SZANSĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW


W maju przedszkolaki z Przedszkola w Pleśnej zakończyły udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Słowa i słówka-rozwijamy mowę dziecka", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom unijnym, oferta edukacyjna przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 wzbogaciła się o 2 typy dodatkowych bezpłatnych zajęć, skierowanych do 5- i 6-latków. Były to zajęcia z języka angielskiego, w których uczestniczyły wszystkie dzieci 5- i 6-letnie uczęszczające do przedszkola, oraz zajęcia logopedyczne, w których uczestniczyło 30 przedszkolaków wybranych na podstawie wyników logopedycznych badań przesiewowych. Projekt miał na celu poprawę motoryki mowy oraz przygotowanie dzieci do nauki w szkole pod kątem językowym, poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego.

Do przedszkola w Pleśnej zakupiono materiały dydaktyczne i sprzęt potrzebny do efektywnego prowadzenia zajęć, który w przyszłości będzie wykorzystywany w zajęciach realizowanych w placówce oraz podczas zajęć indywidualnych. Dzieci otrzymały książki do nauki języka angielskiego oraz kredki. Wszystkie przedszkolaki biorące udział w zajęciach otrzymały na zakończenie pamiątkowe dyplomy.

Najważniejsze jednak są efekty prowadzonych zajęć: u dzieci biorących udział w zajęciach logopedycznych udało się dzięki ćwiczeniom poprawić wymowę oraz wyeliminować złą artykulację zaburzonych głosek. Przedszkolaki chętnie brały także udział w zajęciach z języka angielskiego, podczas których poznawały angielskie słownictwo oraz podstawy gramatyki. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna