A K T U A L N O Ś C I


X MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE

       Jubileuszowe X Mistrzostwa Gminy Pleśna odbyły się 20 lutego na stoku narciarskim w Lubince. Początek organizacyjny tych zawodów sięga 2003 roku, kiedy to również na Lubince Uczniowski Klub Sportowy wspólnie z Gimnazjum w Pleśnej zorganizował pierwsze mistrzostwa w tej dyscyplinie. W kolejnych latach zawody te odbywały się w Tyliczu (2004, 2005) Siemiechowie (2008, 2009) Krynicy (2006, 2011, 2012) i Lubince (2010, 2013). W tegorocznych zawodach startowało 72 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w pięciu kategoriach, jak również 12 absolwentów gimnazjum w Pleśnej i Rzuchowej. Nowością dla wszystkich był pomiar elektroniczny czasu przejazdu. Slalom gigant o długości 600m nie sprawiał większych problemów, co sprzyjało sprawnej organizacji i sportowej rywalizacji. Należy wspomnieć, iż we wszystkich edycjach mistrzostw w narciarstwie startowało łącznie 689 zawodników. W okresie tych dziesięciu lat zorganizowano również mistrzostwa szkoły podstawowej i gimnazjum w Pleśnej w 2005 w Tyliczu i mistrzostwa gimnazjum w Pleśnej w 2006 roku w Lubince. Chętni uczniowie uczestniczyli w trzech obozach szkoleniowych. Dwukrotnie na Słowacji w 2010 i 2011 roku, natomiast w roku bieżącym w Czarnej Górze. Organizacją tych obozów zajmowali się nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjum w Pleśnej, ZSP w Rzuchowej i Szkoły Podstawowej w Pleśnej. W X Mistrzostwach Gminy Pleśna w narciarstwie zjazdowym o "Puchar Wójta" honorowy patronat objął pan Stanisław Sorys - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Głównym organizatorem zawodów było Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna i Gimnazjum w Pleśnej, natomiast współorganizatorem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum Kultury i GKRPA była fundatorem wszystkich nagród rzeczowych, pucharów i medali. Obsługę techniczną zawodów, jak również ciepły posiłek dla uczestników sfinansował Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego Funduszu 40 uczniów uczestniczy w projekcie "Doskonalenie umiejętności jazdy na nartach". Cieszy fakt, że w tegorocznych zawodach brali udział uczniowie wszystkich szkół naszej gminy. Celem imprezy jest rozwijanie i popularyzacja sportów zimowych w naszym regionie. Wszyscy uczestnicy mimo zmiennej pogody z wielkim zapałem przystąpili do wspólnej rywalizacji.

       Witając wszystkich zawodników i przybyłych gości zawody otworzył dyrektor gimnazjum w Pleśnej pan Mieczysław Gąciarz. Przewodniczący komisji sędziowskiej przypomniał o bezpieczeństwie, regulaminie zawodów i życzył wszystkim zwycięstwa i sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play.

       Organizacją i przygotowaniem całej oprawy zawodów kierował komitet organizacyjny zawodów w składzie Krzysztof Sorys, Jolanta Kuczera - Stankowska i Mieczysław Gąciarz. Sędziami startowymi i mierzącymi czas byli instruktorzy na stoku narciarskim w Lubince pan Grzegorz Matyfi i pan Mariusz Baran.

       Każdy uczestnik po zakończeniu zawodów mógł skorzystać z ciepłego posiłku i herbaty przed dowolną jazdą pod nadzorem opiekunów.

       Dekorację zwycięzców rozpoczęto od najmłodszej kategorii. Nagrody wręczali pan Wójt Stanisław Burnat, pan Mieczysław Gąciarz i pan Krzysztof Niemiec. Pierwsza piątka w każdej kategorii otrzymała dyplomy, nagrody rzeczowe, medale i puchary. Pamiątkowe medale zostały wręczone również osobą dorosłym za upowszechnianie narciarstwa i aktywny udział w organizacji Mistrzostw Gminy Pleśna w narciarstwie zjazdowym w latach 2003-2013. Otrzymali je Stanisław Sorys, Mieczysław Gąciarz, Jan Wójtowicz, Barbara Piwowarczyk, Paweł Ścieżka, Stanisław Faliński, Piotr Szymański i Krzysztof Sorys. Bezpłatny transport na zawody zapewniła Gmina Pleśna, jak również Centrum Kultury.

       Dziękujemy wszystkim biorącym udział w mistrzostwach: zawodnikom, opiekunom, rodzicom i zapraszamy na kolejną XI edycję w roku przyszłym.


Klasyfikacja końcowa

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna