A K T U A L N O Ś C I


POMPA INFUZYJNA DLA KSAWEREGO

Dzięki uprzejmości i wsparciu mieszkańców naszej gminy oraz innych sponsorów, Państwo Maria i Andrzej Góralowie zakupili dla swojego synka Ksawerego nowoczesną pompę infuzyjną AMBIX ACTIV. Chłopiec od urodzenia cierpi na nieuleczalną chorobę zespołu jelita krótkiego (SBS) i potrzebuje tego urządzenia do prawidłowej egzystencji do końca życia. Pompa zapewnia mu odpowiedni sposób żywienia pozajelitowego bezpośrednio do przedsionka serca przez cewnik i Ksawery musi być do niej podłączony kilkanaście godzin dziennie.

Państwo Góral najserdeczniej dziękują Darczyńcom, Sponsorom - wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy życia ich syna:

Dr Katarzynie i Jerzemu Gąciarzom,
Mgr Annie Fidowicz,
Katarzynie i Tadeuszowi Bernaś,
Teresie i Bogdanowi Majorek,
Renacie i Wojciechowi Szymańskim,
Zbigniewowi Górka,
Anecie i Robertowi Pytel,
Annie i Krzysztofowi Ryba,
Jadwidze i Arturowi Sajdak,
Jolancie i Ryszardowi Wójtowicz,
Ludmile i Marcinowi Stadyk,
Katarzynie i Januszowi Jarząb,
Dr Lucynie Polek,
Dr Małgorzacie Szuleckiej,
Urszuli i Pawłowi Szymańskim,
Anecie i Sławomirowi Trybulec,
Pielęgniarkom z Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej

Ksawery od urodzenia jest żywiony pozajelitowo. Pomóżmy dzieciom takim jak On. 1% podatku dla FUNDACJI DZIECI ŻYWIONYCH INACZEJ - KRS 0000260910. Gdyby ktoś chciał pomóc Ksawerkowi, może przelać pieniądze na konto Fundacji z dopiskiem: dla Ksawerego Góral, nr.konta: 52 1540 1102 2032 5706 5610 0001 Bank Ochrony Środowiska, I Oddział w Warszawie. DZIĘKUJEMY :)

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna