A K T U A L N O Ś C I


KONSULTACJE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH LUB ZAMIERZAJĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy, że od września powracają dyżury dla osób prowadzących lub zamierzających założyć działalność gospodarczą. Kolejny dyżur odbędzie się w poniedziałek 28 września od godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Pleśna.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

W trakcie dyżurów będzie się można dowiedzieć m.in.:

  • jak rozpocząć działalność gospodarczą,
  • jak prowadzić działalność gospodarczą (obowiązki podatkowe, charakterystyka poszczególnych form opodatkowania, zasady obliczania zobowiązań podatkowych, prowadzenie ewidencji, kontrola przedsiębiorstwa, zasady rezygnacji z prowadzenia działalności gosp., itd.),
  • jakie są możliwości wsparcia z funduszy UE w latach 2007-2013 (programy krajowe i regionalne - omówienie zasad i pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje),
  • jakie są możliwości uzyskania usług specjalistycznych oraz możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny - (14)679 81 82 wew.22 - w celu umówienia się na dyżur.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna