A K T U A L N O Ś C I


                          

REKRUTACJA NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informujemy, że od 14.09.2009r. do 28.09.2009 r. prowadzona będzie rekrutacja na bezpłatny kurs języka angielskiego, który odbywać się będzie w Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna (dwie grupy) oraz w Domu Kultury w Janowicach (jedna grupa dla dzieci i młodzieży) w okresie od października 2009 r. do stycznia 2010 r.

Zapisy na kurs prowadzone będą telefonicznie (14) 679 81 82 wew. 36 oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pleśna pokój nr 14.

O zakwalifikowaniu się na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz zamieszkanie na terenie Gminy Pleśna.

Szczegółowe informacje, dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są w Urzędzie Gminy Pleśna (pok. nr 14).


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Oświadczenie potwierdzające status
Formularz zgłoszeniowy
Nowy regulamin rekrutacji
Dokumenty dla beneficjentów projektu

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna