A K T U A L N O Ś C I


KOMBATANCI DZIELILI SIĘ OPŁATKIEM

W niedzielę, 31 stycznia w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbyła się coroczna wigilia kombatantów Armii Krajowej. Punkt w południe miało miejsce zebranie organizacyjne członków AK na Sali Widowiskowej Centrum Kultury pod przewodnictwem prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pleśnej - Józefa Witalisa. Około godziny 13.30 wszyscy zebrani wzięli udział w mszy świętej celebrowanej przez Ks. Piotra Gajdę - kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz proboszcza Parafii Pleśna - Ks. Józefa Bobowskiego. W mszy uczestniczyły liczne poczty sztandarowe: Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Tarnowa i Pleśnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej, Szkół Podstawowych w Pleśnej i Rzuchowej, Związku Harcerzy Polskich w Pleśnej czy Bractwa Rycerskiego "Orle Gniazdo". Po zakończeniu nabożeństwa czas kombatantom i wszystkim gościom umiliły starszaki z Przedszkola Publicznego w Pleśnej; pod kierunkiem Grażyny Kuklińskiej zaprezentowały świąteczne przedstawienie. Wspólna kolacja wigilijna była okazją, by powspominać, wymienić uprzejmości i zwyczajnie spotkać się w jednym miejscu. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Wójta Gminy Pleśna - Władysław Węgiel oraz Przewodniczący Rady Gminy Pleśna - Leszek Nowicki.

Starsi już ludzie pamiętający czasy wojny i okupacji, czynnie działający w imię głębokiego patriotyzmu to jedyni świadkowie tamtych wydarzeń. Ludzie ci, jak nikt inny, potrafią przybliżyć nam - nieznającym zapachu prochu i dźwięku świszczących bomb - historię wojny lepiej niż ktokolwiek. To oni są najlepszymi nauczycielami historii "lat gniewnych". Podtrzymując tą pamięć, spotykają się co roku. Mimo że w coraz mniejszym gronie, to jednak wciąż pogodni, chętni i otwarci. Życzymy im wszystkiego co dla Nich najlepsze.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna