A K T U A L N O Ś C I


KU PAMIĘCI LOKALNYCH PATRIOTÓW: WŁADYSŁAWA ZATORSKIEGO I WŁADYSŁAWA KOWALA

1 września jest wyjątkową datą w historii całego świata, a na pewno w historii Polski, która tego dnia 1939 r. została napadnięta przez hitlerowski Niemcy, co zapoczątkowało najkrwawszy konflikt XX w. - II Wojnę Światową. 1 września w Polsce dzieci i młodzież kolejny raz zakładają tornistry, by umacniać swoją wiedzę i umiejętności na korzyść sobie i swojej Ojczyźnie. Tego też dnia w Pleśnej, prócz rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się wyjątkowa uroczystość patriotyczna ku czci dwóch patriotów związanych z Gminą Pleśna. W filary kościoła parafialnego wmurowane zostały tablice upamiętniające życie i działalność ku chwale Ojczyzny por. Władysława Kowala i starszego wachmistrza Władysława Zatorskiego pseud. "Lawina".

O godzinie 9.00 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie ks. prałata Piotra Gajdę. Uczestniczący w liturgii kombatanci, ich rodziny, zaproszeni goście, władze samorządowe, nauczyciele i wychowankowie modlili się w intencji Ojczyzny, uhonorowanych tego dnia bohaterów, poległych w szeregach AK oraz innych organizacjach zbrojnych, dzieci i młodzieży rozpoczynającej naukę oraz siebie samych. Podczas mszy i całej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział w Tarnowie i Pleśnej, Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy Pod Łowczówkiem, Związku Harcerstwa Polskiego w Pleśnej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej, Szkoły Podstawowej w Pleśnej. Podczas kazania prałat Gajda przypomniał życie, działalność i losy uczczonych Kowala i Zatorskiego, uczestników Kampanii Wrześniowej, aktywnych działaczy AK związanych z batalionem "Barbara" 16 Pułku Piechoty. Obaj po wojnie nie zaznali spokoju - prześladowani przez władze komunistyczne. Wachmistrz Zatorski został zamordowany na oczach rodziny przez funkcjonariuszy UB, a por. Kowal spędził lata w najcięższych więzieniach w Polsce, gdzie był bity i torturowany. Prałat skierował słowo także do młodzieży, apelując o pamięć tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnym kraju. "Jeszcze Polska nie zginęła, póki ją kochamy" - tak brzmiały słowa Gajdy.

Po zakończeniu nabożeństwa na placu przed kościołem odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic z nazwiskami Zatorskiego i Kowala. Po odegraniu Hymnu Państwowego o zabranie głosu został poproszony weteran Kampanii Wrześniowej, uczestnik Akcji Burza pułkownik Jerzy Pertkiewicz. Wspominał wydarzenia sprzed siedemdziesięciu laty, wzruszony także wagą trwającej uroczystości. Głos zabrali także wójt gminy Stanisław Burnat pan Jacek Włodek oraz marszałek Stanisław Sorys, który zwrócił się do młodzieży i dzieci, przypominając, że poprzez sumienne zdobywanie wiedzy stają się lepsi i służą swojemu krajowi tak, jak służyli kiedyś żołnierze AK.

Odsłonięcia tablic dokonali synowie por. Kowala, panowie Zbigniew i Michał Kowal oraz pani Maria Pierzchała i Wójt Stanisław Burnat. Tablice poświęcone zostały przez ks. prałata Gajdę.

Prowadzący uroczystość Pan Mieczysław Gąciarz - dyrektor Gimnazjum w Pleśnej zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia montażu słowno - muzycznego, przygotowanego przez uczniów gimnazjum pod okiem Antoniny Pawłowskiej i Zofii Knapik. Młodzież przypomniała wydarzenia z 1 września 1939 r. oraz działalność AK w czasie mrocznych lat okupacji. Przekazała także testament - przesłanie dla obecnych żołnierzy AK i harcerzy Straży Przedniej. Uroczystości pod kościołem zakończyły się odegraniem hymnu Armii Krajowej, głos zabrał także Zbigniew Kowal.

Trzecia cześć uroczystości odbyła się na placu przy Urzędzie Gminy Pleśna. Pod pomnikiem upamiętniającym poległych za Polskę i prześladowanych po wojnie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierz AK Oddziały w Tarnowie i w Pleśnej, harcerzy z Polskiej Straży Przedniej, władz Gminy Pleśna, Krzysztof Gryf Łowczowski, Marszałek Stanisław Sroys oraz delegacje szkół podstawowych z Lichwina, Rychwałdu, Janowic, Szczepanowic, Pleśnej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej oraz Gimnazjum w Pleśnej.

Po zakończeniu apelu młodzież udała się do szkół, zaś żołnierze kombatanci i przedstawiciele Armii Krajowej udali się na cmentarz w Pleśnej, by uczcić pamięć pochowanego tam "Lawinę" Zatorskiego i złożyć kwiaty przy jego nagrobku.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna