A K T U A L N O Ś C I


MAJÓWKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZUCHOWEJ

Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha.
~ Sokrates


W czwartek, 28 maja mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzuchowej zorganizowali kolejną uroczystą majówkę. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Pleśna, Wiesław Zimowski, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Mirosław Banach, a także pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach i Karwodrzy.

Spotkanie rozpoczął o godzinie 14.00 Dyrektor DPS w Rzuchowej, Pan Krzysztof Sobczyk, witając wszystkich przybyłych. Majówkę poprowadził Ks. Jan Burdek, proboszcz Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Rzuchowej. Młodzież działająca przy Domu Kultury w Janowicach podobnie jak dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach przygotowały specjalny program artystyczny, złożony ze śpiewu, tańca i gry na instrumentach muzycznych. Po części oficjalnej seniorzy DPS zaprosili wszystkich gości na ognisko i poczęstunek. Zabawa trwała do samego wieczora.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna