A K T U A L N O Ś C ITRZECIOMAJOWE OBCHODY W PLEŚNEJ

We wtorek 3 maja 2011 roku w Pleśnej miały miejsce uroczystości upamiętniające 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1971 r. Tradycyjnie o godz. 9.00 obchody rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pleśnej, koncelebrowana przez proboszcza Józefa Bobowskiego. Msza odprawiona została także w intencji strażaków, głównie z naszej gminy, z okazji ich święta obchodzonego 4 maja.

We mszy oraz dalszej części uroczystości udział wzięli władze i przedstawiciele samorządu gminy, nauczyciele, strażacy, liczne grono mieszkańców gminy oraz poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Pleśnej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej, Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, Gimnazjum w Pleśnej, Szkoły Podstawowej w Pleśnej oraz Związku Harcerstwa Polskiego Szkoły Podstawowej w Pleśnej.

Po zakończeniu mszy poczty sztandarowe, przestawicie władz samorządowych i straży pożarnej przemaszerowali w stronę placu przy Centrum Kultury, gdzie odbył się oficjalny apel. Po odegraniu Hymnu Państwowego pod pomnikiem upamiętniającym poległych za Ojczyznę złożyli kwiaty: przedstawiciele władz gminy: wójt Stanisław Burnat, zastępca wójta Marta Rzepa oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Pleśna Kazimierz Mania, przedstawiciele Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pleśnej, reprezentacje placówek oświatowych w gminie. Kwiaty pod pomnikiem złożył również major Krzysztof Łowczowski w hołdzie swojemu ojcu gen. Gustawowi Gryf Łowczowskiemu. Poproszony o zabranie głosu wójt Burnat podziękował wszystkim zebranym, zwłaszcza zaś młodzieży za udział w tak ważnej dla narodu polskiego uroczystości, która notabene po długiej przerwie znów od 1990 roku stanowi polskie święto narodowe. Wójt zwrócił także uwagę na wyjątkowe wydarzenie, jakie miało miejsce 1 maja - tj. dzień beatyfikacji polskiego papieża, podkreślając słowa Jana Pawła II, mówiące o potrzebie przekazywania historii Polski kolejnym pokoleniom.

Po uroczystym apelu wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na salę widowiskową Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej po okiem Doroty Przęczek, Dominiki Wisor i Diany Lisowskiej przygotowała program artystyczny w postaci: scenki rodzajowej, przypomnienia historii Polski z czasów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poloneza oraz odśpiewania okolicznościowych pieśni patriotycznych przez chór.

Cieszy nas wyraźne, coraz większe zaangażowanie ze strony mieszkańców gminy w obchody trzeciomajowe. Z roku na rok jest nas coraz więcej i wspólnie dajemy przykład, że pamiętamy o najważniejszych momentach w losach naszego Państwa. Zaznaczmy także bardzo istotną rolę Ochotniczej Straży Pożarnej w organizacji uroczystości patriotycznych w gminie. Już od wielu lat strażacy są z nami podczas obchodów rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziękujemy.


 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna