A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - DOKUMENTY DO REKRUTACJI

Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji do projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna" wraz z załącznikami oraz regulamin uczestnictwa. Wszystkich kandydatów i kandydatki prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami przed złożeniem formularzy rekrutacyjnych.


Regulamin rekrutacji
Regulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Miejsce zamieszkania
Oświadczenie potwierdzające status

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna