A K T U A L N O Ś C I


ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DUNAJEC-BIAŁA WSPÓLNIE Z ZAKLICZYŃSKIM CENTRUM KULTURY OGŁASZA KONKURS LOKALNY BOHATER 2011

Celem konkursu jest wyłonienie lidera działającego na rzecz promocji terenu Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Zgłoszenia do konkursu mogą dotyczyć: rękodzielników, gospodarstw agroturystycznych, hoteli, schronisk, zajazdów, producentów produktów lokalnych z terenu gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz oraz Zakliczyn. Kandydatów można zgłaszać drogą telefoniczną, mailową, pocztową na adres Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 1, 32-840 Zakliczyn, e-mail: biuro@dunajecbiala.pl, tel. 14 665 37 37. Jednorazowo można przedstawić jedną kandydaturę, którą należy krótko uzasadnić. Termin zgłoszeń upływa o godz. 12.00 w dniu 7 września 2011 r.. Wyboru dokona Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Informacja dot. zwycięscy konkursu Lokalny Bohater 2011 zostanie zamieszczona 8 września na stronie www.dunajecbiala.pl, www.it.duanjecbiala.pl oraz na portalach społecznościowych.

Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 11 września 2011 r. na XII Święcie Fasoli w Zakliczynie.

Regulamin Bohater Lokalny 2011

Karta zgłoszenia kandydatów Lokalny Bohater 2011

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna