A K T U A L N O Ś C I


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 31.05.2010r, godz. 12.00
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: 2 (w skali -3 stopniowej)
Ważność: od godz. 12.00 dnia 31.05.2010 r. do godz. 12.00 dnia 1.06.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby, w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa możliwy nagły wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich oraz w tej strefie i lokalnie ponowne przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna