A K T U A L N O Ś C I


II MAŁOPOLSKIE TARGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Jednym z najważniejszych zadań samorządu województwa jest aktywne inspirowanie mieszkańców Małopolski do korzystania z szansy, jaką dają środki z funduszy Unii Europejskiej.

Aby zapewnić dostęp do aktualnych informacji od osób bezpośrednio zaangażowanych w przyznawanie dotacji, już po raz drugi organizujemy Małopolskie Targi Funduszy Europejskich.

W ramach Targów, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2009 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 w Salach Dietla i Kupieckiej w godzinach od 11.00 do 15.00 będzie można:

  • wysłuchać ekspertów oraz uzyskać informacje nt. możliwości jakie oferują fundusze europejskie;
  • skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji od osób dysponujących praktyczną wiedzą w zakresie pozyskiwania środków z UE, które pomogą wskazać źródła dofinansowania na konkretne projekty;
  • skonsultować pomysły, gdyż tylko w ten dzień w roku konsultanci z wszystkich programów znajdą się w jednym miejscu, całkowicie do Państwa dyspozycji - każdy będzie się mógł dowiedzieć, jakiego typu inwestycje dofinansowuje dana instytucja;
  • otrzymac bezpłatne materiały informacyjne na temat funduszy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Małopolskich Targach Funduszy Europejskich!

 

 
                                                              Copyright © 2009 Gmina Pleśna