A K T U A L N O Ś C I


PODZIĘKOWANIA

Pragniemy gorąco podziękować Mieszkańcom Gminy Pleśna za tak liczy udział w dożynkach, które pierwszy raz w historii naszej gminy miały także powiatowy charakter. Dziękujemy za przygotowanie jak zwykle pięknych i podkreślających rolniczy charakter naszych miejscowości wieńców dożynkowych, także sołtysom, którzy czuwali, by ich sołectwa jak najlepiej się zaprezentowały.

Bóg zapłać wszystkim kapłanom, którzy zadbali o religijną oprawę uroczystości - zwłaszcza księżom proboszczom z Pleśnej, Szczepanowic i Świebodzina.

Dziękujemy strażakom i policjantom za zadbanie o sprawy porządkowe, a pracownikom i osobom współpracującym z Centrum Kultury, Sportu i Promocji za wkład pracy w organizację święta plonów.

Jesteśmy wdzięczny również Staroście Tarnowskiemu za powierzenie naszej gminie zaszczytnego miana gospodarza powiatowych dożynek.


Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Nowicki

Wójt Gminy
Wiesław Zimowski

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna